Iran - Lehm als zeitloser Baustoff
Holger Neuwirth

ISFAHAN
(Lageplan nach Ardalan / Bakhtiar)

1 Maydan-i-Qadim
2 Masjid-i-Jami (35)
3 Palast
4 Maydan-i-Shah
5 Bazar-Eingang
6 Masjid-i-Shaykh Lutfullah
7 Ali Oapu-Palastbezirk
8 Vierzig-Säulen-Palast (Cehel Sutun)
9 Masjid-i-Shah (36/37)
10 Madrasah-yi-Madar Shah (30/31/38)
11 Chahar Bagh
12 Allah Wardi Khan-Brücke (33/39)
13 Khwaju Chahar Bagh
14 Khwaiu-Dammbrücke (32/40)
15 Zayandah Rud (34/41)

35

36

37

38

39

40

41